Sabljak/Janković
"ELEMENTI TEHNIKE ODBOJKE I METODIKA"

1. osnovna literatura na katedri "Kineziološke kulture" Učiteljskog fakulteta u Osijeku (dislocirani studij u Slavonskom Brodu);

2. obavezna literatura na katedri "METODIKA TRENINGA ODBOJKE" Kineziološkog fakulteta u Splitu;

3. obavezna literatura na katedri "ODBOJKA" na 1. godini studija Kineziološkog fakulteta u Splitu;

4. preporučena literatura na katedri "ODBOJKA" na 1. godini preddiplomskog studija Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu;

5. ispitna literatura na kolegiju "Sportska radionica II" na Preddiplomskom i diplomskom studiju Odjela za učitelje i odgojitelje predškolske djece Sveučilišta u Zadru;

6. obavezna literatura u III. semestru studija Nautike na predmetu "TZK" u Zadru;

7. udžbenik na katedri "Odbojka" (Stručno-aplikativni nastavni predmeti) Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.