Sabljak/Janković
"ELEMENTI TEHNIKE ODBOJKE I METODIKA"

1. preporučena literatura na Preddiplomskom studiju: Kineziologija u predmetu "PRIJEDLOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA - Kineziologija - Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu (2005.g); Metodika treninga odbojke (USMJERENJE ODBOJKE – 2); Odbojka – muškarci, žene – teorija i metodika

2. osnovna literatura na predmetu "Kineziološka kultura II" - str. 49. - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku;

3. obavezna literatura na katedri "METODIKA TRENINGA ODBOJKE 1" Kineziološkog fakulteta u Splitu;

4. obvezna ispitna literatura na kolegiju "Kineziološka kultura 2; /str. 113/" na Preddiplomskom i diplomskom studiju Odjela za učitelje i odgojitelje predškolske djece Sveučilišta u Zadru;

5. udžbenik na katedri "Odbojka" (Stručno-aplikativni nastavni predmeti) Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.

6. Priručnik u "PLANU I PROGRAMU RADA 2017./2018." Prirodoslovne i grafičke škola u Rijeci; Individualno usavšavanje nastavnika Tjelesne i zdravstvene kulture (str. 143.), Odbojka (str. 81.)