MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Neobjavljeni dopis HTV-u

Emisija „PROCES“ od 13. siječnja 2010.:

Sabljak: "…Dakle 01. 09. 2008. godine, u vrijeme kad je odluka o otkazu donesena tada je njemu trajao kazneni postupak..."

Majerović: "Dakle nije smio donijeti takvu odluku."

Sabljak: "Tako je. On je u to vrijeme prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi morao biti suspendiran."


Emisija "PROCES" od 20. siječnja 2010.:
Pismo ravnatelja Prve ekonomske škole u Zagrebu:

„U emisiji „Proces“ emitiranoj 13. siječnja 2010. godine Vaš gost u emisiji prof. Mladen Sabljak iznio je niz neistina i lažnih optužbi, a sve u svezi njegovog prestanka radnog odnosa.

Istine radi navodim sljedeće:

Prof. Sabljaku zakonito je prestao radni odnos. Postupak protiv odluke o prestanku radnog odnosa vodi se pred nadležnim sudom te treba pričekati da sud o istome odluči.

U istoj emisiji prof. Sabljak naveo je da se protiv ravnatelja vodi kazneni postupak što nije točno. Kazneni postupak je vođen te je i pravomočno okončan. U postupku je ravnatelj oslobođen od bilo kakve odgovornosti.

Na točnost ovih navoda ukazuju sudske odluke koje Vam dostavljam.


Poštovani

Upravo spomenuta sudska odluka (pravomočno RJEŠENJE od 3. lipnja 2009.) u pismu ravnatelja Prve ekonomske škole u Zagrebu, mr. sc. Slavka Trupeljaka pročitanom 20. siječnja 2010. u emisiji "Proces" potvrđuje moj navod u emisiji "Proces" od 13. siječnja 2010. da je protiv ravnatelja u vrijeme donošenja Odluke o otkazu ugovora o radu 1. rujna 2008. bio u tijeku kazneni postupak radi kojeg je morao biti suspendiran prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Iz svega ovdje, i u knjizi navedenoga, nameće se pitanje zašto Školski odbor, Prosvjetna inspekcija i državni tajnik za srednje školstvo nisu reagirali na sve relevantno i poznato im vezano za ovaj slučaj uključujući i navedeni kazneni postupak protiv ravnatelja škole.

A prosudbe o tome tko "iznosi neistine i lažne optužbe" prepuštam javnosti.

Unaprijed zahvaljujem

S poštovanjem

Mladen Sabljak, prof.

msabljak@inet.hr