Vladimir Janković - Mladen Sabljak, Elementi tehnike odbojke i metodika, vlastita naklada, Zagreb, 2005.

Entuzijasti Vladimir Janković, šef Katedre za odbojku zagrebačkoga Kineziološkog fakulteta, i profesor Mladen Sabljak priredili su i objavili u vlastitoj nakladi u nas jedinstvenu ediciju za unapređivanje tjelesnog odgoja u školi „Elementi tehnike odbojke i metodika, I. dio osnovna škola za mlađe dobne kategorije“.
Na 167 stranica, bogato ilustriranih s 21 fotografijom i 174 ilustracije u boji, sustavno je temeljito obrađena odbojka za osnovne škole, ova sve popularnija, atraktivna sportska igra prikladna za školsku tjelovježbu. Uz uvodne značajke i obilježja odbojke, obrađen je suvremeni koncept metodike, uvježbavanja i treninga odbojkaške igre i detaljna razrada nastavnog programa u
osnovnoj školi. Temeljito su obrađeni elementi tehnike bazičnih kretanja, uz detaljnu obradu same tehnike: gornje vršno odbijanje, donje podlaktično odbijanje, servis, smeč, blok i tehnika obrane. Također je detaljno obrađen Praktični prikaz vježbi u prvom školskom razdoblju i zaključna analiza odbojke u prvom školskom razdoblju.
U drugom dijelu knjige obrađen je program odbojke u drugom školskom razdoblju (7. i 8. razred OŠ). Tu je suptilnije obrađena tehnika odbojke i praktični prikaz vježbi ne samo za obučavanje, već i za posebno uvježbavanje složenijih elemenata tehnike, kao servis i priprema servisa, dizanje
i smeč, blok-obrana te struktura "velike" odbojke u drugom školskom razdoblju. Smatramo uputnim pripomenuti da su ukupno prikazane 162 vježbe, i to: individualne vježbe, vježbe u parovima, vježbe u trojkama, grupne vježbe, ekipne vježbe te vježbe sa zadacima.
O kvaliteti edicije nesumnjivo svjedoči pozitivno mišljenje Uprave za šport Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, u kojem se između ostalog navodi: "S obzirom na to da su u knjizi navedeni glavni čimbenici odbojke: metodika učenja, metodika vježbanja, modeli odbojkaškog treninga, pravila igre, tehnika osnovnih elemenata, prikaz vježbi te
predložena podjela programa prema školskim razdobljima, mišljenja smo da bi kao priručnik bio od velike pomoći učiteljima i nastavnicima za provedbu programa tjelesne i zdravstvene kulture, izvannastavnim aktivnostima (odbojka, odbojka napijesku),odnosnokao pomoć u izradi programa rada sekcije odbojka u školskom športskom društvu."
Uvjereni smo da je mišljenje Uprave za šport RH najbolja preporuka učiteljima, nastavnicima, školama, školskim sportskim klubovima da čim prije nabave ovu izuzetno vrijednu publikaciju.


TONI PETRIĆ