MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA
Odvjetnik
ZORAN PARFENJUK
10000 Zagreb - Amruševa 5/II
tel/fax: (01)4810 160
prima stranke ponedjeljak, utorak, četvrtak od 16-19 sati


Zagreb, 16. prosinca 1998.

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA
10000 ZAGREB
Medulićeva 33


na ruke ravnatelja škole mr. sci. Slavka Trupeljaka

Vrlo štovani gospodine

Zastupam moju stranku, a djelatnika škole g. Mladena Sabljaka, iz Zagreba, Đorđićeva 21.

Istim mi se obratio da ga pravno zastupam u vezi događaja, koji se dogodio dana 2. studenog 1998.g., za vrijeme dok je isti vršio nastavu tjelesnog odgoja u školi, sa učenicima 4b razreda. Radilo se o sumnji, da učenici koji bi trebali biti na njegovom satu, rade nered na hodniku.

U pogledu tog događaja, na sjednici Nastavničkog vijeća škole, održanoj dana 6. studenog 1998.g., bilo je rasprave oko tog događaja, nakon čega su učenici tog razreda, pisali izjave u vezi tog događaja.

Prilažem Vam presliku Izvještaja koji je učinila razrednica 4b razreda g. Jarmila Hanuška, zajedno sa preslikom izjava učenika.

Smatram, zajedno sa mojom strankom da je takav način uzimanja izjava od učenika, pedagoški posve neprimjeren, te ću u vezi toga poduzeti određene pravne korake.

Prije nego što poduzmem pravne korake, smatram da je moguće u razgovoru sa Vama dobiti određena objašnjenja, te Vas molim da mi javite u moju kancelariju, termin, kada bi početkom drugog tjedna mogao sa Vama osobno u vezi te stvari razgovarati.

preporučeno

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA
ZAGREB, Medulićeva 33
KLASA: 602-03/98-01
Ur.broj: 251-88-01-98-1100
Zagreb, 21. 12 1998.

Odvjetnik
ZORAN PARFENJUK
Amruševa 5/II
Zagreb

Štovani gospodine,

Dana 18. prosinca 1998. godine primio sam vaš dopis, te vas u svezi zahtjeva iznesenog u njemu izvješćujem.

Vjerojatno vam je poznato da se nastavni proces (nastava) izvodi po pravilima struke koju je utvrdila pedagoško-psihološka i didaktička znanost. Na takav način se i rješavaju eventualno nastali problemi koji se pojave u tijeku nastavnog procesa, a sukladno zakonskim propisima koji reguliraju srednjoškolsko obrazovanje.

Svakom onome koji sudjeluje u nastavnom procesu, a traži da se organizacija nastavnog sata treba rješavati putem odvjetnika bilo bi bolje da zatraži pomoć neke druge institucije, a ne odvjetnika.

Što se tiče vašeg traženja da obavimo razgovor u vezi događaja radi kojega vam se obratio prof. Sabljak, moram vas izvijestiti da glede toga nemamo što razgovarati, a vi ako smatrate osnovanim, poduzmite pravne korake koje smatrate potrebnim.

S poštovanjem!