3V napajanje


Primjena sklopa: Mnogi mali elektronički uređaji (diskman, walkman) imaju konektor za vanjsko istosmjerno napajanje stoga je ovakvo napajanje dobro napraviti ako imate takav uređaj (da ne trošite baterije).

Opis rada sklopa: Sklop se sastoji od punovalnog diodnog ispravljača sa filtracijom i stabilizacije napona izvedene pomoću dvaju Si diode, jedne zener-diode i otpornika. Kako je napon iza punovalnog ispravljanja oko 5V Si-diode preuzimaju na sebe oko 1,5V, 3V ide na zenericu i omogućava zapornu polarizaciju na njezinom nazivnom naponu. Otpornik R1 služi za preuzimanje ostalog napona na sebe i za regulaciju struje u krugu.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Diode      
B1000C1500 D1 1 1,7
1N4148 D2,D3 2  
Zener 3V D4 1 0,28
Otpornici i kondenzatori      
1R/5W R1 1  
470u/16V C1 1  
Ostali elementi      
Trafo 220/4,5 T1 1  
Redne stezaljke za pločicu   2  
Mrežni kabel sa utikačem   1  
Kabel sa ženskim konektorom za DC   1  
    Ukupno:  

N - rad sa naponima opasnim po život!

Natrag na Sheme