555 - vremenski sklop


Vremenski sklop ili timer je integrirani sklop raznovrsnih mogućnosti primjenje. Često ga se koristi kao astabil (generiranje impulsa) ili monostabil (za kašnjenje). Taj se sklop proizvodi pod oznakom 555 i poznat je velikoj većini elektroničara počevši od početnika pa do onih koji su dobar dio svoga života posvetili elektronici. Sklop u sebi sadrži otporno dijelilo spojeno na dva komparatora čiji izlazi idu na S i R ulaze SR bistabila. Izlazni stupanj je vezan na drugi (Q potez) izlaz bistabila. Na taj je stupanj vezan i tranzistor za izbijanje kondenzatora. Sklop se napaja naponom od 5 do 15V a njčešće sa 9V. Pin 4 služi za reset cijelog sklopa. Blok shema je prikazana na donjoj slici:

Astabil pomoću 555:

Trajanje impulsa je određeno vrijednostima R1,R2 i C1 i iznosi
T1=0,693*C1*(R1+R2)
A vrijeme trajanja pauze je
T2=0,693*C1*R2
Tako da je frekvencija izlaznog napona:
f=1/(T1+T2)
Vrijednost kondenzatora C2 se ne mijenja i iznosi 10nF!

Monostabil pomoću 555:

Trajanje impulsa na izlazu ovdje je određeno sa
T=1,1*R1*C1

Međutim osim ova dva sklopa sa 555 je moguće raditi razne druge stvari a neke imate prilike vidjeti i na ovoj stranici pod shemama. Osim u TTL tehnici sklop se proizvodi u CMOS tehnici pod oznskom 7555 te imamo i dvostruge verzije pod oznakama 556 (TTL) i 7556 (CMOS)

Linkovi vezani u 555:

www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555.htm