Aktivacija pomoĉu pritiska


Sa ovakvim sklopom moĉi ĉete sa samo jednim pritiskom tj dodirom upaliti i ugasiti svijetiljku.

Element (vrijednost ili pozicija) Pozicija Komada Cijena
N-kanalni MOSFET tranzistior BF 904 T1 1  
Otpornik 2M R1 1  
Kondenzator 0,1u C1 1  
Baterija 12V U 1  
Taster S1 1  
Svijetiljka 20W, 12V L1 1  
    Ukupno: