Audio pojačalo 140W


Niskofrekventni signal sa pretpojačalaa dovodi se na ulazni stupanj kojeg čine tranzistori Q1 i Q2. Ova dva tranzistora, vezana u diferencijalnom spoju, imaju ulogu da uz pojačavanje signala vrše i uspoređivanje potencijala na izlazu pojačala i potencijala mase. Ukoliko se na izlazu pojačala pojavi istosmjeran napon, diferencijalni stupanj sa tranzistorima Q1 i Q2 ga ga detektira, pojačava i dalje kompenzira nastalu promjenu. Zahvaljujući tome, postignuta je izvanredna stabilnost nulte točke na izlazu pojačala što znači da je istosmjeni napon na izlazu stalan i jednak nuli.Sa diferencijalnog stupnja niskofrekventni signal se vodi na pogonski stupanj, odnosno tranzistor Q3, koji radi u klasi A u spoju sa zajedničkim emiterom. Kao zaštita od samoosciliranja pogonskog stupnjau području viših frekvencija, između baze i kolektora tranzistora Q3 vezan je kondenzator C3. Tranzistor Q4 ima ulogu generatora konstantne struje za izlazne tranzistore. Komplementarni izlazni stupanj izveden je sa tranzistorima T8 i T9 koji su konstruirani tako da svaki od njih u istom kućištu sadrži po dva tranzistora vezana u darlingtonovom spoju. Ovaj spoj odlikuje se velikim strujnim kao i naponskim pojačanjem . Izlazni darlington tranzistori rade u klasi AB sa malom mirnom strujom kolektora. Uslijed temperaturnih promjena i variranja napona napajanja, mirna struja mjenja svoju vrijednost. Ulogu automatskog podešavanja mirne struje, tokom rada pojačala, vrši tranzistor T5. U cilju zaštite izlaznih tranzistora od preopterećenja predviđeni su tranzistori T6 i T7.Filterski spoj na izlazu pojačala, sastavljen od otpornika R19 i zavojnice L, ima zadatak da popravi faznu karakteristiku i na taj način osigura stabilnost pojačala u vezi sa negativnom reakcijom, uz razne impendancije zvučnika. On je istovremeno i zaštita od eventualnog prodora VF smetnji, koje se mogu inducirati u kabelima koji povezuju pojačalo i zvučnike.

Tehničke karakteristike:
Sinusna snaga............................ 100 W
Muzička snaga ......................... 140 W
Impedancija zvučnika ..................... 8 W
Izobličenja pri maksimalnoj snazi .. 0,1 %
Napon napajanja............+42 / 0 / -42 V
Maksimalna potro
šnja struje..... ..... 1,8A
Struja mirovanja izl. tranzistora .... 50 mA
Frekvencijski opseg ...............20 Hz do 30 kHZ 1 dB
Odnos signal-šum ....................... -95 dB
Maksimalni ulazni signal .................... 1V

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BC547 Q1,Q2,Q6 3  
2SA1293 Q3 1  
BDT95 Q4,Q5 2  
BC557 Q7 1  
ON709 Q8 1  
BDX88C Q9 1  
Diode      
9,1V zener (2W) D1 1  
1N5059 D2,D3 2  
Otpornici      
10k R1 1  
680 R2 1  
4,7k R3 1  
3,2k R4 1  
330 R5 1  
10 R6 1  
100k R7 1  
39k R8 1  
1,2k R9,R11 2  
2,7k R10 1  
100 R12 1  
470 R13,R14 2  
1k R15,R16 2  
0,33/ 5W R17,R18 2  
6,8/ 5W R19 1  
10k potenciometar P1 1  
Kondenzatori      
6,8u/25V elektrolit C1 1  
47u/16V elektrolit C2 1  
150p blok C3,C4 2  
180n/63V blok C5 1  
Ostalo      
Zavojnica 10 namotaja 1mm CuL
preko R19
L1 1  
Izvor simetričnog napajanja 42V U 1  
Priključci   6  
    Ukupno:  

N - rad sa naponima opasnim po život!