Auto-alarm


Na shemi je prikazan sklop koji može poslužiti kao alarm za automobil. Ovakav alarm štiti samo ulazak u automobil. Alarm daje 15 sekunda za izlazak ili ulazak. Nakon toga vremena alarm se aktivira te se tek gasi nakon 5 minuta. Aktivirani alarm ne reagira na daljne zatvaranje ili otvaranje vrata. Alarm se priključuje na indikatorska svjetla kraj vrata sa ulazne strane dok izlaznu možete spojiti na sirenu ili žmigavce ili oboje. Ako se postavi tajni prekidač na vodu između između svjetla i otpornika R1 moguće je taj alarm ugasiti, isto kao i isključivanjem (sklopka S1). Pošto se sklop napaja iz 5V postavljena je zener dioda koja taj napon regulira. U sklopu su upotrebljeni integrirani krugovi 4001 (4*NILI, CMOS) a može se koristiti i 7402 (Bi). Upotrebom RC elemenata u sklopu je omogućeno funkcija sa vremenskim kašnjenjem. Ovu shemu možete downloadirati u .ewb formatu.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
4001 (7402) IC1,IC2 2  
Tranzistori      
2N2222A Q1 1  
Diode      
5,1V zener D1 1  
1N914 D2,D3 2  
1N4009 D4 1  
Otpornici      
12k R1,R2,R4,R8,R9
R12,R15,R16
8  
22k R3 1  
620k R5,R6,R14 3  
22M R7,R10 2  
1,2k R11 1  
120k R13 1  
100R/2W R17 1  
Kondenzatori      
30u/16V elektrolit C1,C2 2  
0,01u/16V elektrolit C3 1  
470u/16V elektrolit C4 1  
Ostalo      
Relej 10V Re 1  
Sklopka S1 1  
Priključci   7  
    Ukupno: