Automatsko isključenje


Sklop ovdje predstavljen ugasiti će baterije i oneomogućiti rad sklopa nakon 30 sekundi nekorištenja. Ponovno uključivanje vrši se pritiskom na sklopku tj taster S1. Sklop služi za pogašivanje simetričnog napajanja(označeno na shemi kao U+ i U-).

Tablica dijelova

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
BC516 Q1 1  
BC517 Q2 1  
Zener dioda 12V, 400mW D1 1  
Otpornici i kondenzatori      
1M R1,R2 2  
100R R3 1  
10k R4,R5 2  
10u/10V elektrolit C1 1  
Ostali elementi      
Priključnice   6  
Taster S1 1  
    Ukupno: