Automat za stubišnu rasvjetu


Vanjski dio -žarulje i
prekidači povezani na mrežu
Sklop automata na tiskanoj pločici

Ovakav automat radi na principu L-trožilnog sklopa za upravljanje. Zajednički vod S se koristi kao osjetilo te kao izlazni vod prema rasvjeti.Vod F spaja se pomoću prekidača na vod S čime se automat uključuje i ostvaruje kontakt usporedan sa tasterom sijalice. Tako sijalice primaju potencija voda F preko S. Nakon isteka vremena namještanja automat se isključi a ponovo se ukluči pomoću tastera sijalica. Ovakav sklop je realiziran sa timerom 555 kao monostabilom. Vrijeme trajanja određuju elementi P1,R6 i C5 te se vrijeme sa ovdje zadanim vrijednostima može mijenjati od 30 s do 12 min. IC1 upravlja preko R4 triakom paralelno spojenim sa postojećim tasterima stubišne rasvjete (S2,S3) . Za okidanje IC1 potrebno je na izvod 2(trig) negativni brid impulsa što je ostvareno preko veze eleemenataD4,R3,R5 i C3. Napajanje je izvedeno preko dioda D1-D3 te otpornika R1,R2 i kondenzator C1,C2 tako da se ukupni napon smanji na 12V. Pošto je sklop direktno priključen na mrežu treba poduzeti sve moguće mjere opreza. Triak zahtjeva hladilo.

Tablica elemenata

Element (vrijednost ili oznaka) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
Timer 555 IC1 1  
Triak TIC260D T1 1  
Zener dioda 12V D3 1  
Dioda 1N4005 D1,D2,D4 3  
Dioda 1N4148 D5,D6 2  
Otpornici      
1M R1 1  
220R R2 1  
100k R3 1  
1k R4 1  
10k R5 1  
47k R6 1  
1M potenciometar linearni P1 1  
Kondenzatori      
470n C1 1  
100u/16V elektrolit C2 1  
4,7u/16V elektrolit C3 1  
100n C4 1  
470u/16V elektrolit C5 1  
Ostali elementi      
Osigurač 3,15A tromi Osi 1  
Podnožja za osigurač   2  
Podnožje za IC1 8 pin   1  
3-struki konektor K1 1  
    Ukupno: