Bloker TV kanala

"Opet je crknuo daljinski!" povikati će vaši najmiliji kad im predstavite ovaj sklop


 

Cijeli sklop sa tranzistorima T1, T2 otpornicima R2,R3,R4,R5 te kondenzatorom C2 čini se na prvi pogled nepotreban.No on modulira signal iz LED-ice. Pobudom infracrvene LE diode odašilju se infracrveni signali koji blokiraju logiku prijamnika u TV-u te na taj način sprječavaju promjenu kanala i/ili programa na vašemu TV prijamniku.Opseg rada je moguće bnamještati sa trimerom R1 no to će vam biti vjerojatno potrebno tek kada vam TV "poludi"! Sklop je potrebno ugraditi u plastično kućište sa otvorom za LED. Izbor LED-ica nije kritičan mogu se upotrijebiti najjeftinije.

Tablica elemenata:

Element Mjesto u sklopu Komada Cijena
Tranzistori      
2N4401 NPN T1 1  
2N4403 PNP T2 1  
Diode      
Infracrvena LED 3mm Infrared LED 1  
Otpornici      
1k  2W R2 1  
10k  2W R3 1  
100k  2W R4 1  
150k   2W R5 1  
Promjenivi otpornici      
Trimer 50k R1 1  
Kondenzatori      
1u elektrolit 20V C1 1  
10u elektrolit 20V C2 1  
Ostali elementi:      
Baterija 4.5V V1 1  
Sklopka S1 1  
Priključnice   4  
    Ukupno:  

Shema pločice:

Raspored elemenata na pločici:

Download sheme u .ewb formatu…

Sklop sa stranice Electro Underground – http://mafpz.fpz.hr/~darioc/ - ne mijenjan


Pločicu izradio VelikAn ®

STOP GLOBALIZACIJI!