Automatsko paljenje brisača


Sklop se sastoji od dva tranzistora spojena u darlingtovome spoju. Kada dođe napon na bazu Q1 on provede te se taj napon prenese na bazu Q2. Q2 tada provede i pokrene relej koji zatvori kontakte motora brisača te se brisači upale. Senzor je izraditi prema sljedećojoj slici:

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
BC107 Q1,Q2 2 3,88
1N4007 D1 1 0,36
Otpornici      
180k R1 1 0,13
8,2k R2 1 0,13
Ostalo      
Relej 12V,50mA Re 1 25
Priključci   6 0,5
    Ukupno: 30