Clip detektor


Primjena sklopa: Ovakav sklop se može koristiti kao indikator izlazne snage na zvučnicima. LE-diode označuju snagu na zvučnicima. Sklop radi kao indikator vršne vrijednosti snage. Za sangu od 10W pali se D6, za 25W D5, za 50W D4, za 100W D3 te za najveću snagu od 150W D2. Sklop je moguće priključiti i na jače ili slabije uređaje.

Opis rada sklopa: Signal koji se dovodi iz pojačala se ispravlja sa D1 te filtrira sa C1. Ispravljeni i filtrirani signal dalje ide na naponsko djelilo koje čine otpornici R3-R7. Otpornici R3-R7 nisu iste vrijednosti pa ne dijele napon u istim vrijednostima. Najveći će pad napona biti na R7 a najmanji na R3 zbog čega i ovaj sklop funkcionira kao indikator. LE-diode su paralelno spojene sa otpornicima i pale se kada snaga dobije određenu jačinu.

Izgled tiskane pločice:

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Diode      
1N4007 D1 1 0,29
LED crvena 3mm D2 1 0,72
LED zelena 3mm D3-D6 4 4,40
Otpornici      
56R R1 1 0,13
5,6k R2 1 0,13
330R R3 1 0,13
390R R4 1 0,13
560R R5 1 0,13
1k R6 1 0,13
2,2k R7 1 0,13
Ostalo      
Kondenzator 47u/25V elektrolit C1 1 0,65
Priključnice   2 2,90
    Ukupno: 12,87

Natrag na Sheme