Detektor metala


Rad detektora se zasniva na principu faradeyeva kaveza tako da na detektor nema nikakvih drugih utjecaja osim onih u unutarnjem dijelu zavojnice. Dakle kada se sa detektorom pređe preko nekog predmeta od željza magnetna otpornost (reluktancija) se smanji što uzrokuje promjenu induktiviteta zavojnice te se inducira određena struja. Zavojnici se pridodaje oscilator od 125 kHz za koju frekvenciju su predviđeni elementi oscilatora. Tada se dakle promjenom induktiviteta zavojnice mijenja i frekvencija osciliranja na veće frekvencije. Signal iz oscilatora dalje se šalje na viskopropusni filtar donje granične frekvencije kod gušenja od 3 dB 130 kHz. Nakon filtra signal se pojačava preko tranzistora Q5 čime se nadoknađuju gubici kod filtranja. Sa Q6 signalse dodatno filtra i ispravlja te kao takav te se na izlazu dobije stabilan iznos istosmjernog napona proporcionalan frekvenciji signala. IC1 je komparator koji referentni napona sa IC2 uspoređuje sa naponom iz oscilatora. IC2 je spojen kao integrator. Taj napon stvara struju na izlau koja prolazi kroz mjerni instrument. Vrijednost otpornika R23 ovisi o osjetljivosti instrumenta. Osjetljivost detektora moiže se regulirati pomoću potenciometra P2. Preklopnik ima tri položaja uključeno, isključeno i ugađanje. Elementi S1, P2 i L1 te M1 se ne ugrađuju na pločicu. Zavojnica detektora L1 se radi na samom dnu uređaja , dok za sklopku S1 i potenciometar P2 ostavljamo mjesto na kutiji a instrument se ugrađiva na samom kraju drške. Zavojnicu je potrebno oblikovati prema uputama: na komad šperploče promjera 26 cm iscrtajte krug promjera 24cm. Radi lakšeg namotavanja postavite čavliće po tom krugu. Na čavliče namotajte 40 zavoja izolirane Cu žice(31 m duljine) promjera 0,3mm te sve skupa povežite izolirtrakom.Odstranite čavliće. Za konstrukciju faradeyeva kaveza je potrebno oko zavojnice namotati 38mm široku vrpcu al-folije.Neoznačeni vod kraj zavojnice se spaja na kavez!. Pozicije prekidača su sljedeće 1.Off, 2 Set , 3 On! Između pinova 1 i 8 IC1 treba priključiti kondenzator C13.

Tablica elemenata

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
CA 3130 IC1 1  
741 IC2 1  
Tranzistori i diode      
BC 109 Q1-Q4,Q6 5  
BCY 71 Q5 1  
1N 4148 D1 1  
Otpornici      
12k R1 1  
8,2k R2,R23 2  
1,5k R3 1  
3,3k R4,R8,R12 3  
47k R5,R6,R9,R10,R13,R14 6  
4,7k R7,R11,R15,R18,R19 5  
22k R16 1  
270k R17 1  
3,3M R21 1  
25k trimer P1 1  
5k potenciometar linearni P2 1  
100k trimer P3 1  
Kondenzatori      
3,3n (polistirenski) C1,C2 2  
100p (polistirenski) C3-C8,C13 7  
0,1u (polistirenski) C9,C10 2  
47n (keramika) C11 1  
470u/16V elektrolit C12 1  
Ostali elementi      
Ampermetar (1mA, sa
pokretnim svitkom)
M1 1  
Dvostruki tropoložajni
preklopnik
S1 1  
Baterija 9V U1 1  
40 namotaja Cu 0,3mm na
promjeru 240 mm *
L1 1  
Postolje za IC1 i IC2 8 pin   2  
    Ukupno:  

*Vidi tekst!!!