Detektor nule


Primjena sklopa: Ako se uključi hladna žarulja u trenutku kada je vrijednost izmjeničnog napona velika može doći do pregaranja žarne niti. Zbog toga se grade sklopovi koji uključuju žarulju kada je vrijednost napona 0V.

Opis rada sklopa: Sklop se sastoji od ispravljača (R1/C2/D1/D2/D3/C2/R2/) koji ispravlja izmjenični napon i stabilizira ga na 5V. Ta vrijednost napona uključi LE-diodu u optokapleru. IC1 je optovezni element sa detektorom nule tj. elektronički relej. Dijak pobuđuje trijak koji potom uključuje žarulju kada je napon u 0V.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
MOC3063/TLP3043 IC1    
1N4007 D1,D2    
Zener 5,1V D3    
Otpornici      
10M R1    
47R 1/2W R2    
330R R3,R5    
56R R4    
Kondenzatori      
0,68u/600V C1    
47uF C2    

N - rad sa naponima opasnim po život!

Natrag na Sheme