Dodatno telefonsko zvono


Primjena sklopa: Ako imate noviji telefon a slabije čujete telefonsko zvono ovaj će vas uređaj spasiti svih muka!

Opis rada sklopa: Napon na tlf. liniji je 48V istosmjernog napona. Kada nam dolazi poziv za pobudu zvona se koristi izmjenični napon amplitude 100V koji je superponiran sa 48V DC-a. Kondenzator C1 odvaja istosmjerni napon dok R1 ograničava struju kroz optovezni element. Kroz D1 se propušta negativna poluperioda izmjeničnog napona. Kada LE-dioda u optokapleru svijetli tranzistor je u zasićenju pa se uključi zujalica. Osnovna frekvencija zujalice je 1kHz (onaj ubitačan zvuk).

Izgled tiskane pločice sa eleemntima (nije 1:1)

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
4N35 IC1 1 3,95
1N4007 D1 1 0,29
3,9k R1 1 0,13
470n/250V folijski C1 1 5,7
Piezo zujalica 9V X1 1 8,8
Izvor napajanja 9V V1 1  
    Ukupno 18,87

Natrag na Sheme