Dvosmjerna skretnica


Pošto zvučnici nisu savršeni već imaju svoje frekvencijsko područje u kojem najbolje "djeluju" za bolju reprodukciju potrebno je sagraditi jedan ovakav sklop. Radi se o aktivnoj dvosmjernoj skretnici prvog reda. Za graničnu frekvenciju između dva pojasa (bass -nisko, top-visoko) najbolje je uzeti graničnu frekvenciju od 1kHz. Određivanje graničnih frekvencija se određuje vrijednostima elemenata R4-R7 i8 C2-C5. Sklop je građen sa TL074 četverostrukim operacionim pojačalom u BiFET tehnici gdje je jedno pojačalo iskorišteno za predpojačalo signala, dva za aktivne filtre te je jedno ostalo ne iskorišteno. Jačina izlaznih signala te balans se podešava sa P1.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
TL074 AR 1  
Otpornici      
330k R1,R2 2  
150k R3 1  
1,5k R4-R7 4  
1k R8,R9 2  
470R R10,R11 2  
Kondenzatori      
0,33u elektrolit C1 1  
0,1u elektrolit C2-C5 4  
Ostalo      
Izvor simetričnog napajanja 12V V 1  
Priključci   9  
    Ukupno