Elektronski osigurač


Upotrebom klasičnih, rastalnih osigurača ne mogu se svim uvjetima zadovoljiti osiguranje od prevelike struje kroz sklop pa se mogu dogoditi oštećenja elektroničkog sklopa. Elektronički će osigurač međutim djelovati trenutačno prije nego što dođe do oštećenja sklopa. Gornja šema prikazuje jedan takav osigurač koji se koristi pri naponu od 220 izmjenično a prespajanjem ili odspajanjem pojedinih elemenata moći ćete ga koristiti i na nižim naponima te za istosmjernu struju.

Opis rada:

Ulazni napon ako je izmjenični ispravlja se preko R1/C1, R2 u D1/D2 i dodatno se stabilizira Zener diodom D3 kojoj je paralelno vezan C2 radi filtracije. Tim se naponom napaja osigurač. Struja koja prolazi kroz sklop izaziva pad napona na R6. Ako taj napon poraste preko 1.2V dolazi do okidanja tirizistora Ti preko R5 i D5. Tada relej Re privuče kotvu i prekine strujni krug. Ponovno puštanje u rad vrši se preko tastera T. Vrijednost otpornika R6 određena je strujom isključivanja uređaja (Imax) i naponom od 1.2V i to po omovom zakonu R6=1.2/Imax. Također treba odrediti snagu otpornika prema formuli P=2,4*Imax. Uzima se dvostruka snaga. Kondenzator C3 i otpornik R3 služe za sprječavanje oscilacija prilikom ponovnog uključenja a elementi R4 i C4 sprječavaja isključivanje prilikom naglih skokova struje.Povećanjem vrijednosti C4 usporava se djelovanje osigurača.

Tablica vrijednosti elemenata za pojedine napone:

Napon(V) R1 C1 R2 D1 D2 D3(zener dioda!) Maksimalni napon C2(V)
6-9 AC premostiti nije potreban 18/1W 1N4001 1N4001 4,7V/1,5W 16
6-9 DC premostiti nije potreban 18/1W premostiti nije potreban 4,7V/1,5W 16
9-20 AC 18/5W nije potreban premostiti 1N4001 1N4001 12V/5W 16
9-20 DC 18/5W nije potreban premostiti premostiti nije potreban 12V/5W 16
20-40 AC 180/5W nije potreban premostiti 1N4002 1N4002 18V/5W 40
20-40 DC 180/5W nije potreban premostiti premostiti nije potreban 18V/5W 40
40-100 AC 470/9W nije potreban premostiti 1N4003 1N4003 36V/5W 40
40-100 DC 470/9W nije potreban premostiti premostiti nije potreban 36V/5W 40
100-160 AC 3,9k/5W nije potreban premostiti 1N4003 1N4003 62V/2W 70
100-160 DC 3,9k/5W nije potreban premostiti premostiti nije potreban 62V/2W 70
220 AC 120k/1W 0,47uF/630V 180/0,5W 1N4004 1N4004 24V/2W 70

Tablica elemenata:

Elemenat(oznaka ili vrijednost) Pozicija u šemi Komada
poluvodiči    
Tirizistor TIC 106D

ili neki drugi sa naponom okidanja 1.2V

Ti 1
Dioda 1N4003 D4,D5 2
Otpornici    
22R 2W R3 1
2,2k 2W R4 1
180 2W R5 1
Kondenzatori    
10u/40V elektrolit C3,C4 2
Ostali elementi    
Taster T 1
Priključnice   4