Elektronska bravaNa shemi je prikazana brava sa integriranim krugovima izvedenim u CMOS tehnici. Za otključavanje je potrebno pogoditi 4 od mogućih 9 tastera. Ukupan broj kombinacija je oko 6500 a taj broj se može proširivati dodavanjem tastera koje ćemo priključivati analogno onemu što je prikazano na shemi. Dodirom pogrešnog tastera brava se blokira na vrijeme određeno elementima R10 i C3 a za ove elemente to iznosi 150 s. Kombinacija brave prikazane na slici je 3-6-8-1 ali se kombinacije mogu mjenjati zamjenom mjesta. Princip rada je sljedeći: ako se pritisne pogrešni taster, time pokrećemo monostabil sastavljen iz IC2d i IC2c kojemu je vrijeme trajanja određeno već prije spomenutim elementima. Taj signal se invertira preko NILI vrata IC2a te kao takav se dovodi na ulaz IC1a čime se isključuje mogućnost otključavanja brave sljedećih 150 s. U slučaju ispravne kombinacije prvo se ulaz IC1a postavi na 1, pa izlaz I vrata prelazi u 1. Stanje ostaje zapamćeno i nakon otpuštanja tastera pa se prenosi na ulaz IC1b. Dodirom tastera 6, ulaz IC2b dobija 1 pa mu izlaz prelazi u 1. To se događa i kod ostalih vratiju. Tranzistor Q1 provede tek kada sa na njegovu bazu dovede pozitivan napon. To se događa kada je na izlazu IC1d 1 a brava nije blokirana. Tada tranzistor provede i uključi relej. LED je vezana samo radi indikacije. Sklopka S1 ima ulogu zaključavanja brave (dovodi ulaz IC1a u 0). Oba integrirana kruga imaju priključke sa pinom 14 na Ucc a pinom 7 na masu!Napajanje je između diode i tastera, već kako je priključeno napajanje za tranzistorsku sklopku! Otpor releja neka iznosi 200 oma.Dok sa crtao shemu potkrala mi se jedna greška: nisu NI vrata već I vrata kod IC1. Pošto se na slici ne vide baš dobro vodovi za vas sam pripremio download u .ewb formatu. Neki elementi su zamjenjeni ekvivalentima (Q1, D1,D3) a zamolio bih vas da promijenite strujne izvore koje sam koristio za taster u sklopke!

Tablica elemenata

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
4081 (4*I) IC1 1  
4001(4*NILI) IC2 1  
Tranzistori i diode      
BC148 Q1 1  
1N4001 D1,D3 2  
LED 5mm zelena D2    
Otpornici      
10M R1-R6 6  
4,7k R7 1  
1k R8 1  
1M R9 1  
4,7M R10 1  
Kondenzatori      
100u/16V elektrolit C1,C3 2  
10n tantal C2 1  
Ostali elementi      
Relej Re 1  
Prekidač S1 1  
Baterija 9V U 1  
Podnožja za IC 14 pin   2  
Lemne ušice   4  
    Ukupno