Gitarsko predpojačalo


Primjena sklopa: Ovakvo gitarsko predpojačalo koristi se za pojačavanje signala sa (električne) gitare. Služi kao pobudni stupanj razglasnog pojačala.

Opis rada sklopa: Sklop je izveden sa dva stupnja izvedena pomoću integriranog kruga TL 072 koji je dvostruko operacijsko pojačalo. Na prvom se signali zbrajaju i pojačavaju te takvi dolaze do filtra na kojem se podešavaju signali određenih frekvencija (P1- bass, P2- mid ,R9 - high) te se sa P4 regulra ukupan signal. Signal se pojačava na drugom stupnju i takav šalje u pojačalo.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
TL 072 (dvostruko operacijsko pojačalo) IC1 1  
Diode      
1N4148 D1-D4 4  
Otpornici      
68k R1,R2,R7,R17 4  
1k R3,R5,R10 3  
100k R4 1  
4,7k R6,R11,R13 3  
6,8k R8 1  
220R R14 1  
Potenciometar lin 10k P1,P2,R9 3  
Potenciometar log 100k P4,P5 2  
Kondenzatori      
1u C1,C2,C6,C8 4  
10n C3 1  
120p C4 1  
6,8n C5 1  
470n C7 1  
33p C9 1  
Ostalo      
Izvor napajanja ±15V   1  
Priključnice   8  
Sklopka S1 1  
    Ukupno:  

Natrag na Sheme