Govorom aktivirani intercom


Prilikom tišine ovaj je sklop ugašen. Čim dođe pobuda na mikrofon, uređaj se aktivira te preko pojačala sa IC1 dava ispravljeni i filtrani (D2,C4) signal na dvije tranzistorske sklopke. Q2 tada prelazi u zasićenje te dava napon napajanja IC2. On preko C2-P2 dobija signal sa mikrofona kojega zatim pojača i na taj način pobudi 8omski zvučnik. Za drugi IC je korišten LM386 a u radu sa njime treba paziti na nekoliko činjenica: između izvoda 1 i 8 postavlja se elektrolitski 10u kondnenzator (+ na 1), između mase i 7 se također postavlja kondenzator elektrolitski 100u (+ na 7).

Tablica elemenata

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
LM741 IC1 1  
LM386 IC2 1  
Tranzistori      
2N3904 Q1 1  
2N3906 Q2 1  
Diode      
1N914 D1,D2 2  
Otpornici      
2,2k R1,R7 2  
1k R2 1  
10k R3-R6 4  
10R/1W R8 1  
250k trimer P1 1  
5k potenciometar P2 1  
Kondenzatori      
0,1u/16V elektrolit C1,C3,C5,C6 4  
0,22u/16V elektrolit C2 1  
4,7u/16V elektrolit C4 1  
10u/16V elektrolit*   1  
100u/16V elektrolit*   1  
Ostalo      
Izvor napajanja 12V U 1  
Zvučnik 8oma   1  
Mikrofon kondenzatorski Mic 1  
Podnožja za IC 8 pin   2  
Priključnice   4  
    Ukupno