Hibridno pojačalo (tranzistor+cijev)


Hibridna pojačala su ona pojačala koja se i u poluvodičkoj tehnici (bipolarni tranzistori, JFET, MOSFET i integrirani krugovi) i u cijevnoj tehnici. Za izradu ili projektiranje ovakvih sklopova važno je dobro poznavati karakteristike pojačala obaju tehnika. Ulazni stupanj čini diferencijalni par JFET tranzistora koje služi za smanjivanje izobličenja signala. Tako pojačani i korigirani signal se vodi na dodatno pojačanje na tranzistore Q6-Q9 i na cijevi V1-V4. Ovakva kombinacija objedinuje dobre karakteristike cijevi (melodičan, ne iskrivljen zvuk) i poluvodiča (smanjen šum). Sklop se napaja iz vrlo visokih napona. Za 150V preporučam izvesti napajanje sa dvostrukim napajanjem (prikazano pod istosmjerna napajanja) a napon od 300V izvedite sa množiteljem napona. Za cijevi je također potrebno izvesti grijanje sa 6,3V. U tablici su navedeni samo elementi sklopa, bez izvedenih napajanja i grijanja. Pošto su oznake poluvodiča na japanskom standardu trebalo bi ih "prevesti" na europski ili američki način označavanja mada se i elementi sa japanskim oznakama mogu naći (istina malo teže) u našim specijaliziranim trgovinama. Cijevi ozančene sa V1 i V3 su ustavri ista cijevsa posebnim izvodima. Pošto u workbenchu nemam taj element prikazane su kao jedna

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
2SJ103 JFET Q1,Q2,Q5 3  
2SA1486 Q3,Q4 2  
2SC2752 Q6 1  
2SC1485 Q7,Q9 2  
2SC668A Q8 1  
Cijevi      
5678WA V1,V3* 1  
6C33C-B V2,V4 2  
Otpornici      
47k R1 1  
10k R2 1  
20k R3 1  
6,8k R4 1  
1k R5 1  
4,7k R6,R7 2  
39k/1W R8 1  
2,4k R9,R14 2  
47k/1W R10,R11 2  
510R R12 1  
22k/4W R13 1  
Diode      
RD12J zener D1,D3 2  
1S1588 D2 1  
Kondenzatori      
2p C1,C2 2  
3p C3 1  
Potenciometri      
100R P1,P2 2  
Ostalo      
Priključnice   10  
       

* VIDI TEKST