IC odašiljač


Ovakav odašiljač koristi se LED-icama koji odašilju infracrvenu svijetlost u prostor. Siganl se dovodi sa ulaza na PLL mješač (IC1) koji miješa signal sa frekvencijom odašiljanja 100kHz te se takvi sigali šalu tranzistoru koji pobuđuje promjenu struje u LED-icama. Signal odašiljanja ima frekvencijsku modulaciju sa osjetljivošću od 7,5kHz/V. IC1 spajate prema shemi, brojevi pinova su naznačeni, a pinove 5,8,3 i 14 spajate na masu. Nisu svi kondenzatori elektroliti kao što je prikazano na shemi.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
4046 IC1 1 5,98
2N2222A Q1 1 0,79
Infracrvena LED D1,D2 2 5
Otpornici      
1k R1 1 0,13
22R R2 1 0,13
1,5k R3 1 0,13
270k R4 1 0,13
150k R5 1 0,13
5,1k R6 1 0,13
100R R7 1 0,13
270R R8 1 0,13
Kondenzatori      
47u elektrolit C1 1 4,76
0,2u C2 1  
0,047u C3 1  
100p C4 1  
100u elektrolit C5 1  
25p C6 1  
Ostalo      
Napajanje 9V V1 1  
Prekidač S1 1  
Prikjučci   4  
    Ukupno: