Indikator odašiljanja


Sklop je veoma jednostavan a može dobro poslužiti za indikaciju slanja radio valova. Uređaj je dovoljno postaviti u blizinu odašiljačke antene. Antena primi signal, koji se preko D2 ispravi te filtrira preko kondnzatora C1. Takav signal dava pobudu tirizistoru koji u tom slučaju provede. Na shemi sa M.O. označena je masa odašiljača na koju se spaja C2.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
2N4169 tirizistor D1 1  
1N914 dioda D2 1  
Otpornici      
100k potenciometar   1  
Kondenzatori      
0,005u C1 1  
5u C2 1  
Ostalo      
Transformator 220/6,3 1A T1 1  
Žarulja 6V L1 1  
Sklopka S1 1  
Antena Ant 1  
Utikač za mrežu   1  
Grlo za žarulju   1  
    Ukupno:  

N - rad sa naponima opasnim po život!