Interfon


Prikazani sklop je interfon koji se najčešće koristi za komunikaciju posjetioca(na vratima) i domaćina(u stanu).Ovisno o položaju sklopaka zvučnici n i w glume zvučnike ili mikrofone. U ovakvom položaju sklopki n je mikrofon a w zvučnik. Signal iz n-a putuje preko C1 na pojačalo AR1 gdje se pojačava na određeni stupanj te predaje na zvučnik w. C3 i R1 služe za filtraciju signala preniskih frekvencija. Ista stvar se događa i kada promijenimo položaj sklopki samo je sad u igri AR2. AR1 i 2 su LM 386 a njihove specifikacije spajanja imate na govorom upravljanim intefonom. Kod nabave elemenata trebate paziti: zvučnike morate moći upotrebljavati i kao mikrofone!

Tablica elemenata

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
LM386 AR1,AR2 2  
Otpornici      
15R/1W R1,R2 2  
Kondenzatori      
6u elektrolit C1,C6 2  
220u elektrolit C2,C4 2  
0,047u elektrolit C3,C5 2  
Ostalo      
Zvučnik n,w 2  
Sklopka 2 položaja S1,S2 2  
Izvor napajanja 9V U 1  
Priključnice   6  
    Ukupno: