Isptivač polariteta baterija


Sklop prikazan na slici služi za ispitivanje polariteta baterija (malo neupotrebljivo ali nema veze!). Na sklop se priključi baterija te ako smo je ispravno priključili (+ na +,- na -) tada će naravno svijetliti zelena LEDica (LED1). U suprotnom slučaju će svijetliti crvena (LED2). Sa jumperima J1, J2 i J3 određujemo napon baterije i to kako je prikazano u tablici

Baterija(V) J1 J2 J3
24 0 0 1
15 0 1 0
12 0 1 1
9 1 0 0
6 1 0 1
4,5 1 1 0
3 1 1 1

Tablica elemenata

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Dioda 1N4001 D1,D2 2  
LED zelena 3mm LED1 1  
LED crvena 3mm LED2 1  
Otpornik 580R R1 1  
Otpornik 1k R2 1  
Otpornik 1,8k R3 1  
Jumper J1,J2,J3 3  
Lemne ušice   2  
    Ukupno