Jači FM odašiljač


Primjena sklopa: Sa ovakvim FM odašiljačem moguće je dobaciti 10km od mjesta odašiljanja. Najbolje se signal hvata unutar 2 km.

Opis rada sklopa: Sklop je izveden od modulatora i VF pojačala. Prilikom ugađanja potrebno je podesiti frekvenciju sa P1 na 100MHz. Zavojnice se rade na sljedeći način:
L1 - 4 zavoja telefonskom žicom oko plastičnog valjka promjera 8mm
L2 - 2 zavoja telefonskom žicom oko plastičnog valjka promjera 8mm (ovu zavojnicu staviti pokraj završetka L1)
L3 - 7 zavoja telefonskom žicom oko tijela promjera 4mm (jezgra je zračna)
L4 - 7 zavoja telefonskom žicom oko feritne jezgre (promjer nije bitan, zavojnica se koristi kao prigušnica)

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BF494 Q1 1  
2N3866 Q2 1  
Diode      
Varikap BB109 D1 1  
Otpornici      
10k R1 1  
100k R2 1  
180k R3 1  
4,7k R4 1  
15k R5 1  
68R R6 1  
470R R7 1  
3,9k R8 1  
10R R9 1  
47k trimer P1 1  
22R trimer P2 1  
Kondenzatori      
0,1u/16V elektrolit C1,C3,C8 3  
1n/16V elektrolit C2,C5 2  
4,7p C4 1  
0,01u C6 1  
5,6n/16V elektrolit C7 1  
100p C9 1  
50p trimer C10,C11 2  
Ostalo      
Zavojnice (opisane) L1-L4 4  
Kondenzatorski mikrofon Mic 1  
Izvor napajanja 12V U1 1  
    Ukupno:  

Natrag na Sheme