Jednostavna mikseta


Ovo je mikseta najjednostavniji prikaz: sastoji se od 4 potenciometra i četiri otpornika. Potenciometrima se kontrolira jačina zvuka a po dva para na istom ulazu su spojena mehanički. Sa ovakvom miksetom moći ćete miksati signale sa dva izvora a moguće je proširivanje sa dodavanjima elemenata kao na shemi.

Tablica djelova

Element (vrijednost ili oznaka) Pozicija Komada Cijena
Potenciometar 10k logaritamski R1-R4 4  
10k R5-R8 4  
Ostalo      
RCA konektor   6  
    Ukupno