Jednostavni FM odašiljač


Ovaj odašiljač građen je sa samo 4 elementa: timerom 555 spojenim kao astabilom te dva otpornika i jednim kondenzatorom. Signal sa mikrofona se dovodi na ulaz referentnog napona za komparatore u timeru. Na druga dva ulaza dovodi se napon sa kondenzatora C1 te se kao takvi uspoređuju i postavljaju odnosno resetiraju bistabil unutar IC-a. Duljina izlaznog signala sa bistabila je proporcionalna frekvenciji signala iz mikrofona a oblik je pravokutam. Sa antenom je najbolje eksperimentirati a može se jednostavno uzeti komad žice koji ćete potom skraćivati.

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
555 IC1 1  
Otpornici      
6,8k R1 1  
3,3k R2 1  
Kondenzatori      
0,1u C1 1  
Ostali elementi      
Kondenzatorski mikrofon -
kapsula
Mic 1  
Baterija 6V U 1  
Podnožje za IC1 8 pin   1  
    Ukupno