Jeftini mjerač snage


Mjerč snage kakav ću vam predstaviti moguće je izraditi u svakoj kućnoj radionici. Sam sam ga konstruirao zbog potrebe da ponekad izmjerim koliko koji uređaj troši bez potrebe za opasnim manipulacijama ampermetrom. Za ovaj projekt biti će vam potrebni ampermetar (poželjno digitalni ali i analogni će služiti svrsi) sa strujom od barem 10A, voltmetar, utikač, utičnica, te kabeli za povezivanje mjernih instrumenata. Shema je prikazana na slici:

Povežite prema shemi ampermetar i voltmetar sa priključcima. Ako imate ampermetar sa podesivim područjem postavite ga na najviše područje. Za voltmetar neka bude područje u kojemu može mjeriti mrežni napon (220V). Ovakav uređaj je najspretnije izvesti u plastičnoj kutiji gdje ćete sa jedne strane postaviti ulazni kabel sa utikača a na drugu stranu učvrstiti utičnicu kao izlaz. Na gornjoj strani kutije probušite otvore za displeje mjernih instrumenata. Sada slijedi mjerenje. Prikopčajete neki uređaj (TV, radioprijemnik, računalo) na izlazni konektor. Zatim ukopčajte instrument u mrežu. Slijedi očitavanje sa instrumenata: napon bi trebao biti u granicama od 210 do 230 V a struju očitajte sa ampermetra. Snagu izračunate prema formuli:
P=U*I
I dobili ste potrošnju snage.