Kontroler protočnosti


Ovakav sklop može se upotrijebiti kao kontrola tj. ispitivač protoka sa izrađenim senzorom. Za takvu namjenu potrebno je zaštiti od tekućine ostale elemente. Prilikom nestanka protoka Q1 nije više u zasićenju (nema struju baze) pa tranzistor Q2 dobiva struju baze preko R2 i odlazi u zasićenje. Čim je tranzistor u zasićenju teče i struja kolektora koja pali LED-icu.

Tablica elemenata

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BC108 Q1,Q2 2  
Otpornici      
20k R1,R2 2  
500R R3 1  
Diode      
LED crvena 3mm D1 1  
Ostalo      
Baterija 9V U 1  
    Ukupno: