Lasersko napajanje


Kako za napajanje lasera treba veoma visok istosmjerni napon (10kV) u sklopu su upotrebljeni umnoživači napona koji napon sa 1kV dignu na 10kV potrebnih za startanje lasera. nakon startanja laser se napaja sa 7,5mA/2kV a za to ograničenje zaduženi su otpornici R1-R4. Njihov ukupan otpor je 300k te se mogu zamijeniti sa jednim takvim otpornikom ali 4 puta jače snage (a tega ćete naći svakako!). Diode trebaju za ovakav sklop biti maksimalno izdržljive.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Diode      
  D1-D6 6  
Otpornici      
50k/3W R1,R2 2  
100k/3W R3,R4 2  
Kondenzatori      
0,47/4kV C1,C2 2  
100p/15kV C3-C5 3  
Ostalo      
Transformator 220/1kV T1 1  
Priključak na mrežu   1  
Priključci   4  
    Ukupno  

N - rad sa naponima opasnim po život! Opasno za oči!