Linijsko pojačalo


Primjena sklopa: Linijsko pojačalo se koristi za pojačavanje signala sa CD-a. Sklop predstavljen na slici je ekvivalent pojačala u muzičkoj liniji. Ima dva kanala (lijevi (l) i desni (r)) te sklopku za mono/stereo reprodukciju.

Opis rada sklopa: Sklop se sastoji od dva operacijska pojačala OP27. Dva stupnja pojačala omogućuju veći opseg dinamike jer je kontrola ječine smještena između ova dva stupnja. Time se postiže da prvi stupanj proizvede jači neizobličeni signal pojačanja 6dB. Svaki se kanal posebno regulira preko P1 odnosno ako je riječ o stereo izvedbi preko P2. Drugi stupanj imapojačanje od 10dB tako da ulazni signal od 200mV podigne na 1,2V. Masu lijevo i desnog dijela ne spajati na pločici!

Napajanje operacijskih pojačala. Za svako operacijsko pojačalo se izrađuje njegovo vlastito napajanje i sva se napajanja vežu paralelno na izvor napajanja 18,5V.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
OP27 IC1,IC2 4 112
Diode      
1N4148 D1 1 0,16
Otpornici      
1M R1 2 0,26
10k R2,R3,R5 6 0,78
1k R4 2 0,26
20k R6 2 0,26
100k R7 2 0,26
10 5W R8,R9 8 14
10 k logaritamski potenciometar P1,P2 4 28,88
Kondenzatori      
10u C1 4 57,28
4,7u C2 4 35,04
22n C3,C4,C7,C8 16 10,4
1000u/25V elektrolit C5,C6 8 ?
100n C9 1 1,76
Ostalo      
Relej 12V 2 kontakta Re1 1  
Sklopka S1 1  
Izvor napajanja ±18,5V   1  
Izvor napajanja 12V   1  
Priključnice   11  
    Ukupno:  

Natrag na Sheme