Malo tranzistorsko pojačalo


Ovakva izvedba pojačala je skoro standardna, radi se o dva stupnja pojačanja (prvo preko Q1 a drugo preko Q2 i Q3). Prvi stupanj pojača signal te ga šalje ovisno o poluperiodi signala na Q2 i Q3 dodatno pojačanje vrše ova dva tranzistora te šalju signal u zvučnik preko filtarskog kondenzatora C1. Signal neće proći preko suprotnog tranzistora jer je on tada zatvoren. Maksimalna snaga ovog pojačala je 50mW sa 8omskim zvučnikom a impendacija ulaza 500 oma. Sklop se napaja sa 9V i troši 30mA struje.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
BC549 Q1 1  
2N3053 Q2 1  
2N2905A Q3 1  
1N4148 D1,D2 2  
Otpornici      
5,6k R1 1  
1,5k R2 1  
470 R3 1  
22 R4 1  
3,3R/2W R5,R6 2  
Kondenzatori      
47u/16V elektrolit C1 1  
1000u/16V elektrolit C2 1  
Ostalo      
Zvučnik 8 oma Zvucnik 1  
Baterija 9V   1  
Priključnice ili konektori   6  
    Ukupno: