Mikrofonsko predpojačalo sa kompresorom


Kod predpojačala kompresor se koristi da bi se osigurao konstantan iznos jačine signala na izlazu. Ovisno o mikrofonu otpor R1 će varirati: potreban je kod napajanja kondenzatorskog mikrofona, a kod elektromagnetskih najbolje bi ga bilo jednostavno odspojiti iz sklopa. Signal se preko R2 i kondenzatora C2 dovodi na potenciometar kojim reguliramo pojačanje prvog stupnja.Dalje ide na Bazu tranzistora Q2 gdje se dodatno pojačava te jedan dio signala ide van a drugi ide preko dioda na tranzistor Q3. On služi kao tranzistorska sklopka koja će regulirati jačinu izlaznog signala. Diode G1 i G2 su germanijeve a umjesto njih je moguće postaviti i odgovarajući germanijev NPN tranzistor.

Elemenat(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BC109C Q1-Q3 3  
Diode      
Ge-diode D1,D2 2  
Otpornici      
6,8k R1 1  
15k R2 1  
2,2k R3 1  
47k R4 1  
5,6k R5 1  
470k R6 1  
1M potenciometar P1 1  
Kondenzatori      
10u / 16V C1,C3,C5 3  
1u / 16V C2,C4,C6 3  
4,7u /16V C7 1  
100u /16V C8 1  
47p C9 1  
Ostali elementi      
Priključnica za mikrofon   1  
Izlazna priključnica   1  
Baterija 9V* U 1  
    Ukupno  

*Napajanje je moguće vršiti iz gradske mreže uz transformiranje i ispravljanje te stabilizaciju!