Mjerač broja okretaja motora


Ovakav mjerač okretaja sastoji se od monostabilnog multivibratora sa ulaznom mrežom RC elemenata kao sklopom za okidanje. Signal sa platina se dovodi na RC mrežu. Kada motor ne radi (nema okretaja) tada je T2 u zasićenju pa kroz mjerni instrument ne protiče nikakva struja. U trenutku paljenja potencija kolektora T2 se neprestrano mijenja, oscilirajući od najviše vrijednosti do nule. Ova promjena će ovisiti o broju okretaja, a povećanjem broja okretaja T2 će sve češće ići u zapiranje te će tada na njegovu kloektoru biti i veći napon. Prije upotrebe instrument treba izbaždariti, a to napravite uz pomoć nekog motora kojemu možete mijenjati broj okretaja (npr. asishroni motor).

Tablica elemenata:

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BC108B T1,T2 2  
Diode      
1N4148 D1-D3 3  
Otpornici      
10k R1 1  
1k R2,R5 2  
22k R3,R4 2  
100k trimer linearni P1 1  
Kondenzatori      
1n/63V C1 1  
100n/63V C2 1  
Ostalo      
Ampermetar sa zakretnim
svitkom 100uA...1mA
M1 1