MOSFET pojačalo 100W


Primjena sklopa: Izlazno pojačalo AB klase sa izlaznim MOSFET tranzistorima nominalne sinusoidne snage od 100W na 8 oma opterećenja. Odnos signal/šum je 100dB, harmoničko izobličenje kod 100W/1kHz je 0,01%, linearnost amplitude u području od 20Hz do 20 kHz (uz odstupanje ±0,5 dB). Napon napajanja je ±55V.

Opis rada sklopa: Signal se preko ulaznog filtra (R1/C1/C2) dovodi na bazu Q1 tranzistora u diferencijalnom pojačalu dok se na bazu drugog tranzistora Q2 u ulaznom diferencijalnom pojačalu doveden signal preko negativne povratne veze (R12/C4). Pojačani simetični signal se vodi na sljedeći stupanj tj. tranzistore Q3/Q4 koji su spojeni u spoju zajedničke baze i time se postiže veća naponska opteretivost ulaznog stupnja. Tranzistor Q5 sa okolnim elementima je izvor konstantne struje što je neophodno za funkcioniranje diferencijalnog pojačala. Signali sa kolektra Q3 i Q4 vode se na sljedeće diferencijalno pojalčalo Q6 i Q7 koje sa tranzistorima Q8 i Q9 čine simetričan stupanj za pobudu izlaznih tranzistora. Radna točka tih tranzistora postavljena je diodama D7 i D8 u AB klasu a ugradnjom treće diode može se povećati mirna struja odvoda. Na taj način se radna točka postavlja u još linearnije područje uz nešto jače zagrijavanje tranzistora. Pojačalo snage tj. izlazni tranzistori su na više načina zaštićeni od mogućeg kratkog spoja ili eventualnog kvara. Diode D1 i D2 zaštićuju ulazni stupanj od pojave povratnog istosmjernog djelovanja. Vanjski su tranzistori u slučaju kratkog spoja na izlazu zaštićeni sa osiguračima F1 i F2. Pojačalo je još zaštićeno i diodama D13 i D14 od reverznih napona što ga može inducirati induktivnoi trošilo. Zbog jake negativne povratne veze pojačalo je osjetljivo na kapacitivna opterećenja ali je ta osjetljivost umanjena sa C4 i C5. Za napajanje je potrebno uzeti transformator sa sekundarom 2*39V a za ispravljač treba uzeti graetz nazivne struje 10A i 125V. Kondenzatori za filtriranje moraju imati što veći kapacitet (barem 10000uF) i odgovarajući radni napon. Gradnja za stereo sustave (danas najrasprostranjenija) zahtjeva gradnju dva odvojena pojačala za svaki kanal posebno koji se mogu staviti u zajedničko kućište.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BC546B Q1-Q4 4  
BF469 Q5,Q9 2  
BF470 Q6-Q8 3  
2SK135 Q10,Q12 2  
2SJ50 Q11,Q13 2  
Diode      
1N4148 D1-D3,D6-D10 8  
1N4007 D13,D14 2  
Zener 10V D4 1  
Zener 4,7V D5,D11,D12 3  
Otpornici      
27k R1,R2,R12,R20,R21 5  
1,5k R3,R4 2  
18k ,1/2W R5 1  
4,7k R6,R7 2  
68R R8,R18,R19 3  
150R R9,R10,R13 3  
470R R11 1  
27k R12 1  
1k R14-R17 4  
10R 1/2W R22 1  
Kondenzatori      
10u/50V C1 1  
220p C2 1  
100u/50V C3 1  
10p/200V C4,C5 2  
33n/250V C6 1  
47n/250V C7,C8 2  
Ostalo      
Izvor napajanja 2*55V / 3A Ub 1  
Osigurač 2,5A brzi F1,F2 2  

N - rad sa naponima opasnim po život!

Natrag na Sheme