Napajanje pomuću silicijevih fotoelemenata


Sa ovakvim sklopom moći ćete napajati neka manja trošila (do 1mW u sunčanim danima, 0,2mW u oblačnim). U sklopu su upotrebljeni fotoelemnti BPY 64, 6 komada. Kao što je već rečeno oni mogu dati maksimalno 1mW snage. Njihova napon je dovoljan za utitravanje oscilatora. Frekvencija titranja oscilatora je 10kHz i ovisna je o osvjetljenju fotoelemenata te o opterećenju. Sklop se može upotpuniti i sa NiCad akumulatorima tako da nezavisno o osvjetljenju sa ovim sklopom uvijek možete napajati trošilo. Transformator T1 ima jezgru 9*5mm sa po 340 zavoja od 0,07mm bakrene žice na obe strane. Foto elementi se montiraju između točaka A i B.

Tablica elemenata:

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
BC238B Q1 1  
BAY 61 D1 1  
BPY 64   6  
Otpornici i kondenzatori      
82k R1 1  
100u/16V C1 1  
10u/16V C2 1  
1u/16V C3 1  
Ostali elementi      
Transformator opisan u tekstu T1 1  
    Ukupno