Ograničivač signala


Radi se o ograničivaču signala. Njegova uloga je da ograniči amplitudu signala ako ona pređe neku vrijednost. IC1a spojen je kao invertirajuće pojačalo a period kada signal pređe granicu kontrolira IC1b preko optokaplera koji kontrolira IC1a. Preko te povratne veze se signalu kontrolira amplituda.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
NE5532 IC1 1  
VTL-5C4-2 IC2 1  
B40C800 D1 1  
Otpornici      
100k R1,R6 2  
10k R2 1  
1M R3 1  
100R/2W R4 1  
1k R5 1  
330k R7 1  
Kondenzatori      
22u C1,C2,C4,C5 4  
100p C3,C7 2  
0,1u C6 1  
Ostalo      
Simetrični izvor napajanja 9V U 1  
Priključci   9  
    Ukupno