Ozvučenje telefonske linije


Sa ovakvim sklopom moći ćete svaki vaš (ili nečiji drugo) slušati preko zvučnika. Sklop priključite na telefonsku liniju (u posebnu utičnicu ili ,ako to nemate, paralelno telefonu). Kondenzator C1 je vezan da se spriječe smetnje istosmjerne struje a otpornik R1 smanjuje struju kroz transformator pri spajanju sklopa. Transformator je odvojni trafo tj. sa odnosom sekundara i primara 1:1. Diode D1 i D2 su spojene radi zaštite od naponskih vrhova. Pojačalo na koje spajate ovakav uređaj je prikazano na stranici na linku malo tranzisorsko pojačalo, a pri spajanju ne morate paziti na to koju stezaljku kamo spojiti:-).

Tablica elemenata:

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Cijena
Dioda 1N4148 D1,D2  
Otpornik 620R R1  
Kondenzator 2u/400V
nepolariziran
C1  
Transformator odvojni 600 oma T1  
Konektori (lemne ušice ili za pločicu)*4    
  Ukupno