Tranzistorsko paljenje automobila


Iz platina tranzistor Q1 dobije struju zbog koje provede te se stvara određeni napon na R5 koji omogućuje da Q2 pođe u zasićenje. Pošto je moguć povratni napon sa bobine ugrađene su zener diode napona 250V te blok kondenzator od 220n. Spajanje se vrši na sljedeći način: spojite izlaz >Bobina na izvod 1 na bobini te izvod >Platine na platine. U biti spajate sklop između bobina i platina. Spojite jedan kraj na akumulator a za masu je jednostavno: spojite negdje na šasiji. Na Q2 treba postaviti hladnjak a cijeli sklop zaštiti silikonom.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori   2  
2N4033 Q1 1  
BU931 Q2 1  
Diode   3  
1N4148 D1 1  
Zener 47V D2 1  
Zener 200V D3 1  
Otpornici   5  
120R R1 1  
110R R2,R4,R5 3  
390R R3 1  
Kondnezatori   2  
10n C1 1  
250n C2 1  
Ostalo      
Zavojnica 100uH   1  
Priključci   4  
    Ukupno: