Pljeskom aktivirano paljenje


Ovakav sklop aktivira svijetlo pljeskom. Pošto se tada Q1 otvori (dobije prednapan na Gate-u), okida D1 te se lampa pali. C1,R1 su visoko propusni filtar koji propuštaju frekvrnciju pljeska, dok se jačina okidanja namjesti sa P1.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
HEP802 JFET Q1 1  
C103 tirizistor D1 1  
Otpornici      
1k R1,R3 2  
4,7k R2 1  
5k potenciometar P1 1  
Kondenzatori      
0,47u elektrolit C1 1  
Ostalo      
Mikrofon kondnenzatorski Mic 1  
Izvor napajanja 12V U 1  
Žarulja 12V L1 1  
    Ukupno