Predpojačalo za slušalice


Opis rada sklopa
U principu kao i u većine pojačala ne otkriva se ništa novo, osnova su tranzistori koji mogu dobro pojačati signal da time prikriju šum koji se pokupi preko otpornika. Sklop je inače simetričan što ćete primjetiti budete li malo pažljivije gledali shemu, a što zanči da svaka polovina sklopa na sebe preuzima po jednu poluperiodu signala. Signal putuje preko niskopropusnog filtra sačinjenog od R1-C1. Ovisno o poluperiodi pojačavaju ga tranzistori Q1 (Q2) čije pojačanje određuje mreža R9,R11,R13 (R10,R11,R14).
Potrebno je izraditi dva ovakva pojačala (za lijevi i desni kanal) te izvor simetričnog napajanja od 15V. Za svaki kanal vam je potreban jack koji ćete uštekat u liniju (kompjuter, CD-player, kazetofon, itd) dok je potreban samo jedan ženski Jack-socket za izlaz prema slušalicama.
Karakteristike pojačala:
Maksimalna snaga (na 600 oma) - 40mW
Izobličenja i šum na 1kHz - < 0,0005%
Odnos signal/šum - >112dB
Ulazna impendancija: 20koma
Izlazna impendancija: 75 oma
Frekvencijsko područje (3dB/oktavi) 20Hz-20kHz
Dopuštena opterećenja 33-600oma

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BC550C Q1,Q5-Q7, 3  
BC560C Q2-Q4,Q8 3  
BC337-40 Q9 1  
BC327-40 Q10 1  
Otpornici      
1k R1 1  
1M R2 1  
56,2k 1% R3,R4 2  
392k 1% R5-R8 4  
143k 1% R9,R10 1  
200R 1% R11,R19,R20 3  
1k 1% R12 1  
2,61k 1% R13,R14 2  
6,81k R15,R17 2  
8,25k R16,R18 2  
68R R21,R22 2  
3,9R R23,R24 2  
15R R25,R26 2  
100R R27 1  
75R 1% R28 1  
10k potenciometar P1 1  
Kondenzatori      
270p polistrin C1 1  
2,2u/50V polistrin C2,C3 2  
470n C4,C5 2  
22p polistrin C6 1  
100n C7,C8,C14,C16 4  
1u C9 1  
2,2n C10 1  
1000u/25V elektrolit C11,C12 2  
47u/25V elektrolit C13,C15 2  
Ostalo      
Izvor simetričnog napajanja ±15V   1  
Jack muški   1  
Jack ženski   1  
    Ukupno:  

N - preglasna glazba može oštetiti vaš sluh