Pretvarač sa 12- na 220~


Srce, mozak i živčani sustav (moguće da su tu i jetra, želudac, crijeva i spolni organi) ovog pretvarača je integrirani CMOS astabil-monostabil 4047B. U ovom sklopu je zanimljiv njegov astabil. Za takvu izvedbu pinovi 4,5,6 i 14 su spojeni na Udd a 8,9, 12 i 7 na Uss. Preko vrijednosti otprnika R1 i kondenzatora C1 određuje se perioda titranja. Kondenzator je spojen između pinova 1 i 3 a otpornik između pinova 2 i 3. Izlazi na pinovima 11 (spojen R3) i 10 (spojen R4) davaju protuvazni signal čija je frekvencija jednaka izlaznoj frekvenciji na pinu 13 podjeljenoj sa dva (dakle 50Hz-a običnim rječnikom). Sklop se uključuje prilikom nestanka napona (struje uvijek ima! :-) kada relej Re1 privuče sva tri kontakta te IC1 dobije napon napajanja i počne oscilirati. Tranzistori Q2 i Q3 dobijajau protufazne signale koji te signale pojačavaju i invertiraju. Dalje se pojačava struja preko para Q4/Q6 i Q5/Q7 te se takvi predaju transformatoru.Izlazni signal nije sinusoidalan već pravokutni međutim zbog raznih izobličenja on na trošilu neće uzrokovati nikakve smetnje u radu.

Napomene:
-Transformator T1 ima 4 priključka sa strane primara, četvrti ide na masu.
-Tranzistori Q2 i Q3 su vezani emiterima na što valja obratiti pozornost jer u šemi nije naznačeno.
- Pretvarač ima maksimalnu snagu od 100VA (jedna žarulja od 100W!)

Tablica elemenata

Element(oznaka ili naziv) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
4047B IC1 1  
Tranzistori      
BC141 Q1 1  
BC212 Q2,Q3 2  
BD235 Q4,Q5 2  
2N3773 Q6,Q7 2  
Diode      
Zener 7,5V (BZX 7V5) D1 1  
1N 5402 D2,D3 2  
Otpornici      
100k (višeokretni trimer) R1 1  
680R R2 1  
1k R3-R8,R11,R12 8  
220R R9,R10 2  
0,1R/8W R13 1  
220k/0,5W R14 1  
Kondenzatori      
100n C1,C4,C5 3  
1u/10V C2 1  
47u/10V C3 1  
0,47u/630V C6 1  
Ostale komponente      
Transformator 220V/2*9V
100VA mrežni
T1 1  
Relej PR59 Iskra Re1 1  
Osigurač 0,63A Osi1 1  
Osigurač 10A Osi2 1  
Sklopka (10A) S1 1  
Konektori za napajanja i
mrežu,
  4  
Hladilo 2K/W 120*35*100   1  
    Ukupno: