VF - pretvarač dugih u ultrakratke valove


Sa ovakvim VF pretvaračem moći ćete hvatati frekvencije niže od 25MHz-a. U sklopu je upotrebljen mješač (IC2) na čiji se ulaz (pin1) dovode preko niskopropusnog filtra (C1,C3,C4, L1,L2,L3) signali. Stabilna frekvencija osciliranja je dobivena sa elementima Y1, C5,C12 i L4. Kondenzator Cx se priključuje između pina 8 IC2 i zavojnice tako da se jedan kraj kondenzatora zalemi između dva zavoja zavojnice te se tako ugađa frekvencija. Na zavojnicu L4 dovodi se i oscilirajući signal za mješač. IC2 ima raspored nožica kao što je prikazano na shemi.

Tablica elemenata

Elemenat (oznaka ili naziv) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
78L08 IC1 1  
HPF 505 IC2 1  
Tranzistori      
BCY78 Q1 1  
Diode      
1N4148 D1,D2 2  
Otpornici      
91R R1-R3,R7 4  
10k R4 1  
2,2k R5 1  
470R R6,R8 2  
100R R9 1  
Kondenzatori      
47n C1,C9 2  
56p C2-C4 3  
15p C5 1  
4,7n C6,C7 2  
5,6p C8 1  
100n C10 1  
2,2u/16V Al-elko C11,C14 2  
3-15p trimer C12 1  
10n C13 1  
47p* Cx 1  
Zavojnice      
12 navoja 0,4mm Cu 6mm L1 1  
10 navoja 0,4mm Cu 6mm L2,L3 2  
4 navoja 0,7mm Cu 6mm L4 1  
Ostali elementi      
Kvarc 100MHz Y1 1  
BNC konektori   2  
Utičnica za napajanje   1  
    Ukupno