Punjač NiCad akumulatora


Ovaj jednostavan punjač sastoji se od dva dijela: ispravljača i izvora konstanten struje. Ispravljač je izveden sa transformatorm, gratzom i kondenzatorom za filtriranje. Transformator je 220/12V sa strujom sekundara od 0,5A. Tranzistor Q1 preko para dioda dobiva struju u bazu te prelazi u zasićenje. Struja punjenja ovisi o položaju sklopke S1. Ako je sklopka otvorena struja punjenja je 15mA a ako je zatvorena 45mA. Posebnu pažnju treba obratiti na pravilno spajanje akumulatora jer se pri pogrešnom spajanju ili kratkospajanju mogu dogoditi problemi(eksplozija itd)!!

Element (vrijednost ili oznaka) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
BD140 Q1 1 2,39
4*1N4001 G1 1 0,80
1N4148 D1,D2 2 0,40
Otpornici      
10k R1 1 0,13
56 R2 1 0,13
15 R3 1 0,13
Ostalo      
Kond. 1000u/16V elektrolit C1 1 2,38
Transformator 220/12V 6VA T1 1 68,50
Osigurač brzi 0,5A Osi 1  
Konektori za mrežu   2  
Konektori za akumulatore   2  
Sklopka S1 1  
Postolja za osigurač   2 1,1
    Ukupno: