Radar detektor


Ovakav uređaj bi trebao detektirati postojanje elektromagnetskih valova vrlo visokih (radarskih) frekvencija u prostoru kojim se krećete. Sastoji se od visoko propusnog filtra (IC1a) te određenog pobudnika za piezo element. Ovisno o duljini vodova između elektroda C1 i ulaza IC1a ovisiti će i valna duljina koju će detektirati ovaj uređaj. Za naše policijske uređaje je duljina od 0.5 inča (negdje oko 1,2 cm). Ako hoćete detektirati neke druge radare (npr. mornaricu američku) tada ćete morati mijenjati duljinu. Duljina se izračuna prema formuli L=-0.25log(f)+0.75. Frekvencija je izražena u GHzima a duljina u inčima.Obavezno priključite i IC1 na bateriju!

Tablica elemenata

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
1458 (2-struko OPA) IC1 1  
Otpornici      
1,1M R1 1  
27k R2 1  
100k R3,R4 2  
100k potenciometar P1 1  
Kondenzatori      
0,22u/16V elektrolit C1 1  
0,5u/16V elektrolit C2 1  
100u C3 1  
Ostalo      
Izvor napajanja 9V U 1  
Piezo element Piezo 1  
    Ukupno: