Razglasno predpojačalo


Sklop prikazan na gornjoj slici je jedno predpojačalo na kojećete moći priključiti do pet ulaznih elemenata (viskokomskih mikrofona) a ono će bez problema pobuditi izlazno pojačalo od 50W. U detaljni opis rada ne bih se upuštao jer bi to iziskivalo mnogo truda i pisanja. Uglavnom tranzistor Q1 je spojen u tzv. butstrap spoju i time postignemo veliki ulazni otpor. Na shemi je prikazan samo jedan ulaz ali će se ostalih četiri spojiti analogno kao i prvi. Sa tih pet ulaza ovo je predpojačalo dovoljno za jednu početničku grupu. Tranzistor Q2 služi za mješanje svih signala (A-E) i onemogućuje međusoban utjecaj potenciometara jedan na drugog. Korekcija boje tona se odvija na otporima R17-R19, kondenzatorima C7-C9 te se namješta sa dva potenciometra (P6,P7). Korekcija iznosi oko 10dB. Izlazni stupanj predpojačala služi za podizanje razine signala na dovoljan nivo koji je potreban za poduđivanje pojačala. Napon napajanja pojačala je 28V i dovodi se preko transformatora, graetza G1, kondenzatora i zener-dioda. Neki elementi zahtjevaju građu od posebnih materijala a to će biti prikazano u tablici.

Tehnički podaci:

- Nominalni izlazni napon 1V

- Osjetljivost za Uiz=1V je 20mV

- Harmonička izobličenja (100Hz-10kHz): 1%

- Frekvencijski opseg 50Hz- 10kHz (3dB)

Tablica elemenata:

Element (naziv ili vrijednost) Pozicija elementa u šemi Napomena Komada Cijena
Tranzistori        
BC109C T1-T3   7  
Diode        
1N470 D1
10V zener-dioda
1  
1N967B D2 18 V zener-dioda 1  
4*1N4001 G1 Graetz 1  
Otpornici        
1M R1,R14   6  
5,6k R2,R20   6  
22k R3 metalslojni 5  
220k R4,R13,R28   6  
1k R5 metalslojni 5  
820k R6   5  
22k R7   5  
1k R8-R12,R23   6  
100k R15 metalslojni    
10k R16,R25,R29   2  
27k R17-R19   3  
15k R21   1  
100k R22   1  
390k R24   1  
6,8k R26   1  
1k R27 0,5W 1  
Promjenivi otpornici        
220k potenciometar P1-P5   5  
250k potenciometar P6,P7   2  
250k trimer P8   1  
100k P9   1  
Kondenzatori        
0,64u C1,C3-C6 Elektrolit, tantalski 70V 5  
1u C2 Elektrolit 1  
680n C7   1  
15n C8   1  
150n C9   1  
4,7n C10   1  
47n C11   1  
33u C12 16V,Elektrolit 1  
1u C13 40V,Elektrolit 1  
220u C14 25V,Elektrolit 1  
500u C15 25V,Elektrolit 1  
1000u C16 150V,Elektrolit 1  
6,8n C17   1  
Ostali elementi        
Transformatror 220/20 20VA T1   1  
Osigurač 0,1A spori Os   1  
Podnožje za osigurač     2  
Ulaz za mikrofon A-E   5  
Izlazni konektor   ženski 1  
Priključnice     2  
      Ukupno: