Regulirani izvor napajanja


Primjena sklopa: Sa ovim sklopom je moguće regulirati vanjski izlazni napon u granicama od 1,5V do 12V sa maksimalnom strujom od 0,5A što će zadovoljiti napajanje svih manjih uređaja.

Opis rada sklopa: Mrežni se napon transformira na 12V te se ispravlja u punovalnom ispravljaču sa dvije diode D1 i D2. C1 gladi ispravljani napon dok je za stabilizaciju upotrebljen integrirani stabilizator LM317 sa podesivim izlaznim naponom. Napon se podešava pomoću potenciometra P1. Kondenzatori C2 i C3 dodatno filtriraju tj. glade napon dok diode D3 i D4 štite stabilizator od mogućih reverznih napona.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
LM317 IC1 1  
1N4007 D1-D4 4  
Otpornici      
220R R1 1  
Potenciometar lin 5k P1 1  
Kondenzatori      
1000u/40V C1 1  
10u/16V C2 1  
22u/25V C3 1  
Ostalo      
Transformator 2*12 15VA T1 1  
Osigurač 100mA tromi F1 1  
Kućište osigurača   1  
Sklopka S1 1  
Priključnice - redne stezaljke print 2pin   2  
       

N - rad sa naponima opasnim po život!

Natrag na Sheme